Cách mua BTC

2020年2月09日12时56分

Huobi đăng ky

BTC như một tài sản kỹ thuật số. Kể từ tháng 7 năm 2010, nó đã đạt được hơn 10.000.000% doanh thu.
Ngan hàng Chứng khoán Bank of America đánh giá BTC là khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua. Vậy làm thế nào để mua tài sản kỹ thuật số BTC? Nhiều người mới có vấn đề này một lần nữa.
Hãy để tôi giới thiệu cho bạn cách mua BTC.

$xN"Ics ir a0

K,t9eN;~CHz,c9W0
1. Lựa chọn đầu tiên là trao đổi BTC.
Trao đổi Huobi được đề nghị ở đay. Trao đổi Huobi: https://www.huobi.com/
Huobi.com là ba nền tảng giao dịch BTC hàng đầu thế giới. Giao dịch thuận tiện và an toàn đặc biệt thích hợp cho người mới.
怎么购买比特币BI3~9}][5E
2. Đăng ky qua số điện thoại di động và email.
Sau khi đăng ky thành công, tiền tệ fiat được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số thông qua "giao dịch tiền tệ fiat".
Quỹ nhập học hỗ trợ các giao dịch tiền tệ fiat sử dụng WeChat, thẻ ngan hàng và Alipay.

%{qO\W0
3. Mua và bán các loại tiền kỹ thuật số khác thông qua nền tảng Huobi
Đã có tiền kỹ thuật số, giao dịch giữa các đồng tiền kỹ thuật số có thể được thực hiện thông qua nền tảng Huobi.
怎么购买比特币_9G V~bX i
怎么购买比特币P"C1K6t)\o0a.Z;@
怎么购买比特币ooNsQc)Zo

Các thông tin trên không đại diện cho vị trí của trang web này và bất kỳ lời khuyên đầu tư.