Bitcoin là gì? Phương thức giao dịch BTC

2020年2月09日12时51分

Huobi đăng ky

BTC là gì? Phương thức giao dịch BTC là nghi ngờ nhất về tiền kỹ thuật số. Bài viết này giới thiệu cho bạn BTC là gì.

*KTr.pM VA0
怎么购买比特币z4J+Cg1y _$l
BTC là tên viết tắt của Bitcoin. Nó là một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung ngang hàng. Đay là loại tiền kỹ thuật số thực sự đầu tiên trong lịch sử loài người. Khái niệm về BTC ban đầu được Satoshi Nakamoto đề xuất vào năm 2008 và xay dựng một mạng P2P trên đó. Thiết kế dựa trên mật mã của BTC cho phép BTC chỉ được chuyển hoặc thanh toán bởi chủ sở hữu thực sự. Điều này cũng đảm bảo tính ẩn danh của quyền sở hữu tiền tệ và giao dịch lưu thông. Sự khác biệt lớn nhất giữa BTC và các loại tiền ảo khác là tổng số lượng của nó rất hạn chế và nó cực kỳ khan hiếm.
怎么购买比特币.RpB2`D,GZ
Kể từ tháng 7 năm 2010, BTC đã đạt được hơn 10.000.000% doanh thu.
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2017, BTC đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.950.
Ngan hàng Chứng khoán Mỹ: BTC đã trở thành khoản đầu tư tốt nhất trong thập kỷ qua.
怎么购买比特币0MHX LWM+fPIz;vh
怎么购买比特币NqO%v/]

,F;X4no-oN s#J0[O0
Giới thiệu phương thức giao dịch BTC:

_u2z7n;NS \ Z l l0
1. Chọn một trao đổi
Giao dịch tiền kỹ thuật số yêu cầu lựa chọn một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số (sàn giao dịch BTC).
Các giao dịch thường được sử dụng là tất cả Huobi, Binance, OKEX, v.v.
Trao đổi Huobi được đề nghị ở đay. Trao đổi Huobi Exchange: https://www.huobi.com/

(]G_I3Ao+l[0

yLYN0M#PR L0
2. Yêu cầu số điện thoại di động và thông tin nhận dạng tên thật để đăng ky
Bạn có thể sử dụng số điện thoại di động trong nước hoặc địa chỉ email để đăng ky. Bạn cần phải vượt qua xác thực số điện thoại di động và tên thật (ID) để giao dịch.

Q3DEU-x!a"R@U0
3. Hỗ trợ WeChat, thẻ ngan hàng, Alipay
Quỹ nhập học hỗ trợ các giao dịch tiền tệ fiat sử dụng WeChat, thẻ ngan hàng và Alipay.

Các thông tin trên không đại diện cho vị trí của trang web này và bất kỳ lời khuyên đầu tư.